Kapat

TCMB para siyaseti heyeti içtima özetini yayımladı, enflasyondaki düşüş için para siyasetinde temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Özette salgın illetin kapital akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu global tesirlerin yakından takip edildiği belirtilerek, “Merkez Bankası, salgının Türkiye iktisadına tesirlerini izleyerek elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar gayeleri doğrultusunda kullanmaya devam edecektir.” tabiri kullanıldı.

PPK 21 Mayıs’ta gerçekleştirdiği içtimaya ait yayımlanan özette, nisan ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,85 arttığı, yıllık pahalılık 0,92 puan azalarak yüzde 10,94’e gerilediği hatırlatıldı.

Kuvvet öbeğinin tüketici pahalılığındaki yavaşlamayı sürükleyen temel öge olduğu ve besin öbeğinin daha olumlu bir görünümü sınırladığı vurgulanan özette, “Enerji fiyatları memleketler arası petrol fiyatlarını takiben gerilemeye devam ederken, azık fiyatları mevsimsel eğilimlerin üzerinde bir artış kaydetmiştir. Hizmet pahalılığındaki gerileme alt kalemler umumuna yayılırken, temel mal kümesi yıllık pahalılığı döviz kuru gelişmelerine karşın yavaşlamıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık pahalılığı ve eğilimi düşüş sergilemiştir.” tabirleri kullanıldı.

Özette, besin ve alkolsüz içecekler yıllık pahalılığının nisan ayında 1,23 puan artarak yüzde 11,28’e ulaştığı belirtildi.

İşlenmemiş besin fiyatlarında umumiye yayılan artışlar gözlendiği, al et ve dış ticarete bağımlılığı yüksek olan bakliyatların öne çıktığı bildirilen özette, şunlar kaydedildi:

“İşlenmiş azık fiyatlarında gözlenen yükseliş eğilimi nisan ayında da devam etmiştir. Ekmek ve tahıllar kümesi pahalılığı yüksek seyrini korurken, katı ve likit yağlar ile alkolsüz içecekler kalemleri işlenmiş besin pahalılığını yukarı çeken öbür öbekler olmuştur. Azık pahalılığındaki görünümde salgına bağlı tesirler ve dönemsel talep artışının yanı sıra vergi ayarlamaları ve Döviz kuru gelişmeleri üzere bir seri ögenin tesirli olduğu bedellendirilmektedir. Öncü göstergeler azık yıllık pahalılığındaki yükselişin, işlenmemiş azık fiyatları kaynaklı olarak, mayıs ayında da süreceğine işaret etmektedir.”

– “Enerji yıllık pahalılığı mayıs ayında bir ölçü artabilir”

Özette, güç fiyatlarının nisan ayında yüzde 4,99 düştüğünü, küme yıllık pahalılığının 6,51 puan azalarak yüzde 3,30’a gerilediği belirtildi.

Türk lirasındaki paha kaybına rağmen, milletlerarası petrol fiyatlarındaki düşüş bu gelişmede belirleyici olmaya devam ettiği vurgulana özette, “Öncü göstergeler, güç yıllık pahalılığının mayıs ayında bir ölçü artacağı istikametinde sinyal vermektedir. Öteki taraftan, taban maktu hususî tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının mayıs ayında hudutlu bir orantıda artacağı, lakin bu öbekte yıllık pahalılığın baz tesiriyle düşüşünü sürdüreceği öngörülmektedir.” sözlerine yan verildi.

Özette, temel mal kümesi yıllık pahalılığının nisan ayında 0,30 puan düşerek yüzde 7,88 olduğu hatırlatıldı.

Bu devirde yıllık pahalılığın dayanıklı mallarda nispeten yatay seyrederken, sair alt kümelerde gerilediği belirtilen özette, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dayanıklı mal kümesinde, Türk lirasındaki paha kaybını takiben araba ve mobilyada güçlü aylık fiyat artışları dikkat çekerken, giysi ve ayakkabı kümesinde mevsimsel fiyat artışı geçmiş yıllara kıyasla nispeten sonlu gerçekleşmiştir.
Hizmet fiyatları nisan ayında yüzde 0,22 nispetinde artmış, küme yıllık pahalılığı 0,66 puan düşerek yüzde 11,76 olmuştur. Bu devirde hizmet fiyatları üzerinde salgın marazın tesirleri değerli ölçüde hissedilmiştir. Yıllık pahalılık tüm alt kalemlerde gerilerken, en sarih düşüş faaliyetleri kesintiye uğrayan lokanta-otel ve ulaştırma hizmetlerinde gözlenmiştir. Nisan ayında haberleşme hizmetleri fiyatları azalırken, kira artışlarındaki yavaşlama devam etmiştir. Öbür yandan, bakım-onarım hizmetleri fiyatları döviz kuru gelişmeleri sonucunda yüksek bir orantıda artmıştır.”

– “Cari süreçler istikrarının yıl umumunda ılımlı bir seyir izleyeceği öngörülmekte”

Içtima özetinde ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki güzelleşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin, koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki tesirlerine bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı belirtildi.

Sanayi üretim endeksinin, mart ayında mevsim ve takvim tesirinden arındırılmış olarak bir evvelki aya nazaran yüzde 7,1 orantısında azaldığı, çeyreklik bazda ise yatay seyrettiği hatırlatılan özette, sektörel kırılım incelendiğinde, dokuma, giysi eşyası, bilgisayar-elektronik-optik aletler, taşıt ve öbür ulaşım üzere ihracatçı bölümlerin üretiminde besbelli düşüşlerin gözlendiği, azık, tütün, kâğıt, kimyasal, temel eczacılık, vesair metalik olmayan mineral eserler ve ana metal kollarının nispeten olumlu ayrıştığı bildirildi.

– “Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigorta fonu ve cari aktarımlar kritik rol oynadı”

Özette, salgın illete bağlı olumsuz tesirlerin muvakkat olduğu ve yılın 2. yarısıyla birlikte yurt içi talepte daha güçlü ve daha erken olmak üzere, iktisadın toparlanma eğilimine gireceğinin değerlendirildiği belirtildi.

İktisadi faaliyetteki toparlanma suratının ise olağanlaşma sürecinin yurt içindeki seyri kadar bu sürecin, başta dış ticaret ortakları olmak üzere, global iktisattaki gidişatına da bağlı olacağı vurgulanan özette, şu sözlere bölge verildi:

“Bu görünüm altında, salgın illete bağlı gelişmelerin Türkiye iktisadı üzerindeki olumsuz tesirlerinin sonlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük değer arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın devirde tatbike konulan nakdî ve mali önlemlerin iktisadın üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya ek yapacağı kıymetlendirilmektedir.
Şubat devrinde işsizlik nispetleri yatay seyrederken, tarım dışı istihdam kesimler umumisine yayılarak gerilemiştir. Bu periyotta istihdam kayıpları büyük ölçüde kayıt dışı çalışanlar kaynaklı olurken, iş gücüne iştirak orantısındaki düşüş işsizlik orantılarının artmasını engellemiştir. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın iş gücü piyasasına yansımalarının nisan ayında belirginleştiğine işaret etmektedir. Konsey, kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere işsizlik sigorta fonu ve cari aktarımlar aracılığıyla sağlanan desteklerin, hanehalkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın korunması açısından kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulunmuştur.”

KAYNAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Kapat
%d blogcu bunu beğendi: