Tahvil Yatırımı Nasıl Yapılır

Tahvil yatırımı nereden nasıl yapılır? Ekonomi üzerindeki faiz gelirleri ve daha fazlası

Tahvil Yatırımı Nasıl Yapılır
TAHVİL YATIRIMI NASIL YAPILIYOR?

Tahvil Yatırımı Nasıl Yapılır?

Borçlanma araçları arasında yer tahviller devlet tarafından çıkarılan uzun vadeli borçlanma araçları olarak uygulanmaktadır. Uzun vadeli borçlanma araçlarının vadesi 1 (bir) yıldan fazla olmak kaydıyla çıkarılmaktadır ve 1 yılın altında olan devlet borçlanma araçları hazine bonosu olarak çıkarılmaktadır.


DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri):


Devletlerin kendilerine fon kaynağı yaratması için çıkarmış oldukları tahvilleri, yatırımcıların vermiş oldukları fonlar doğrultusunda tahviller yatırımcılara verilmektedir ve her tahvilin bir vadesi bulunmaktadır vade sonunda yatırımcıya faiz getirisi sağlamaktadır. Ekonomi üzerinde olan tahvillerin faiz gelirleri hesaplanırken; alınan pay (miktar) sayısına, anapara miktarı, faiz oranı (basit faiz ve bileşik faiz) ve tahvillerin vadelerine göre hesaplanmaktadır. Yatırımcılar tahvilleri satın alırken nominal değerinin (üstüne yazan fon değeri) altında iskonto edilmiş bir şekilde satın alırlar.

Yatırımcılar tahvilleri alırken yatırım fonları içerisinden ‘Borçlanma Araçları’ fonlarına da kullanabilir ve bu yatırım fonları doğrultusunda yatırmış oldukları fonları devlet tahvilleri üzerinden değerlendirebilirler. Yatırım fonlarının farklı sistemleri olmak ile birlikte her yatırım aracının yüzde (%) kaçını veya ne kadarını portföylerinde bulunduklarını açıklamaktadırlar. Borçlanma Araçları fonu üzerinden tahvil portföyüne yatırım yaparken yatırım fon şirketleri bu fonları PDT (Paya Dönüştürülebilir Tahvil) veya DET (Değiştirebilir Tahvil) üzerinden de değerlendirebilirler.


Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT):


Ortaklığın sermaye artırımı doğrultusunda çıkardıkları paylara ve izahnamenin üzerinden belirtilen esaslar doğrultusunda temin edilen ihraççı paylarına dönüştürme hakkı veren borçlanma araçlarıdır. Yatırımcılar PDT tahvillerine de yatırım yapabilirler.

Devlet fon kaynağına ihtiyacı olduğu zaman ilk başta TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) başvurabilirler ve almış oldukları fonlar karşılığında tahvil (devlet iç borçlanma senetleri) verirler ve verilmiş olan tahvilleri; Bankalar TCMB üzerinden bu tahvilleri satın alabilirler. Bankalar almış oldukları tahvilleri nezdinde bulunan yatırımcılara satabilmektedirler. 

Yatırımcılar almış oldukları tahviller ile vade sonunda bir faizi getirisi elde etmektedir fakat yatırımcılar kendi geliştirmiş olduğu sistemler ile tahvil alım ve satımlarını gerçekleştirebilirler. TCMB açıklamış olduğu faiz oranları doğrultusunda yatırımcılar, faiz oranlarının yüksek veya düşük olması durumuna göre yeni bir strateji gerçekleştirebilirler. Spekülasyon stratejisi ile alım ve satım işlemleri de yapabilirler.