Kapat

Kapital Piyasası Konseyi’nin (SPK) Teminatlı Menkul Kıymetler Bildirimi’nde değişiklik yapılmasına dair yeni bildirisi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni bildirim doğrultusunda, teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ve tedavül limitine ait kısımda mekan alan kimi fıkralarda değişiklik yapıldı.

Değişiklikler kapsamında, bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin rastgele bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal pahası, ihraççının, şuranın varlık piyasası araçları bir Borsada süreç gören paydaşlıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ait düzenlemelerine nazaran hazırlanmış ve bağımsız kontrole tabi tutulmuş son hesap periyoduna ait yıllık finansal tablolarda yan alan etkin yekununun yüzde 10’unu aşamayacak.

İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetler için bu limit uygulanmayacak.

Eski bildiride kelam konusu fıkranın birinci cümlesinin başında “İpotek finansmanı kuruluşu dışındaki” tabiri bölge alırken, fıkranın 2. cümlesi ise bulunmuyordu.

Öte yandan “İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin rastgele bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal bedeli, ipotek finansmanı kuruluşunun, şuranın anapara piyasası araçları bir borsada süreç gören paydaşlıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ait düzenlemelerine nazaran hazırlanmış ve bağımsız kontrole tabi tutulmuş son hesap periyoduna ait yıllık finansal tablolarında bölge alan özkaynak meblağının 5 katını aşamaz.” fıkrası da bildirimden çıkarıldı.

– 31 Aralık 2021’e kadar ihraçlarda konsey fiyatı “binde sıfır” uygulanacak

Yapılan değişiklikler kapsamında, net bugünkü bedel ahengine ait “İpotekli teminatlı menkul kıymetler ihraçlarında teminat defterinde nokta alan varlıkların net bugünkü kıymeti, yekun yükümlülüklerin net bugünkü bedelinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir nispette daha ziyade olmalıdır. Bu nispetin yüzde 2’den az olmaması mecburidir.” hususunun sonuna şu söz eklendi:

“Zorunlu teminat ziyadesi ikame varlıklardan oluşur ve 19. unsurun üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz. Teminat ziyadesi teminat defterine kaydedilir.”

Laf konusu 19. hususun 3. fıkrasında belirtilen sınırlama, “Teminat armoni unsurlarına ait hesaplamalarda, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat alınmış ticari kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının kıymetinin yüzde 50’sini aşan kısmı dikkate alınmaz.” formunda bildirimde yan alıyor.

Bildirimde gerilim testine ait fıkradan, “zorunlu teminat ziyadesi ikame varlıklardan oluşur ve 19. hususun 3. fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz.” tabiri çıkarıldı.

Bildirimde şura ecrine ait esasların belirlendiği kısma “ipotek finansmanı kuruluşları tarafından yapılacak ihraçlarda 1. fıkrada konum alan nispetlerin yüzde ellisi esas alınır.” unsuru eklendi.

İhraçlarda şura fiyatının “binde sıfır” olarak uygulanmasına ait süreksiz hususun tarihi de “31 Aralık 2019″dan “31 Aralık 2021″e uzatıldı.

AA

KAYNAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Kapat
%d blogcu bunu beğendi: