Alzheimer Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer belirtileri ve sebebleri nelerdir? Tedavisi var mı? Neler yapabiliriz?

Alzheimer Belirtileri Nelerdir?
Alzheimer Belirtileri Nelerdir?


Alzheimer Nedir?

Beyinde meydana gelen hücrelerin ölmesi buna bağlı olarak beynin bilişsel fonksiyonlarını kaybetmesiyle ortaya çıkan tıbbi duruma Alzheimer hastalığı denir. Halk arasında bunama, demans olarak da bilinir. Bu hastalık yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkar ve sinsice ilerler. Alzheimer hastalığın kesin tedavisi maalesef bulunamamıştır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi Alzheimer'de de erken tanı önemlidir. Fakat hasta Alzheimer olduğunu anlayamaz günlük yaşadığı unutkanlıkları geri hatırladığı için hastalığı fark edemez bu yüzden hastalık sinsice ilerler ve zamanla hastanın hem sağlığını hem de sosyal yaşantısını etkiler.  Hasta tek başına ihtiyaçlarını, yaşamını sürdüremez hale gelir. 65 yaştan sonra görülen bu hastalık 15 kişiden 1'inde görülür. Fakat 65 yaş öncesinde de görülme olasılığı vardır.

Alzheimer Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer hastalığının ilk belirtileri yakın zamanda yaşanılan olayların unutulması, eşyalarının yerlerinin karıştırıp unutulmasıyla kendini belli eder. İlerledikçe hastada konuşma bozulmaları, sosyal beceri ve davranışlarını kaybeder. Zamanla mantıklı düşünememeye başlar. Sorulan sorulara cevap veremez, çevresindeki olayları idrak edemez hala gelir. Hasta fizikken sağlıklı görünür fakat beyin yönetmeyi bırakmıştır. Hastalığın genel belirtileri şunlardır; 
 Hafıza bulanıklığı
 Kısa süreli hafıza kaybı
 Günlük işleri planlamada ve uygulamada sıkıntı yaşamaları
 Bulunduğu ortamı yadırgaması ve adapte olamaması
 Konuşma ve yazmasının anlaşılmaz olması ( örneğin; çakal yerine, yemeği yediğim şey nerde diye sorması)
 Kişi dışarı çıktığında bildiği yerlerde kaybolması
 Kişilik bozuklukları yaşaması
Saldırganlaşması
 Olay ve kişilerden şüphe duyması
 Güven problemi yaşaması
 Sosyal aktivitelerden uzak durması
Bu saydığımız belirtiler genellikle hastalarda karşılaşılan ilk belirtilerdir. Erken tanıyla hastalığın yaşamı birazda kolaylaşır. Zamanla hastalık ilerle kişi ailesini yaşadığı evi tanıyamaz hale gelir. Düşünemez, kendini dahi tanımakta güçlük çeker. Hasta yaşamını tek başına devam ettiremez hale gelir. Sağlık çalışanlarından yardım alınıp hastaya bakıcı ayarlanır.

Alzheimer Evreleri ve Tedavi Yöntemleri

İlk evre hasta Alzheimer olduğunu anlamaz. Çünkü hafif unutkanlıklar görülür ve hasta hatırlar. Her zaman görülebilecek küçük unutkanlıklardır. İlk evrede ortaya çıkan belirtiler; sinirlilik, unutkanlık, yol bulamama sonradan hatırlama, sürekli bir eşya kaybetme, sorduğu soruları tekrarlama, konuşmada takılma, içe kapanmadır.

Hastalığın tanısını koyabilmek için biyobelirteç testti yapılır. (kan ve idrar testi hastalığı belirten testler)

ikinci evre de hasta daha fazla unutmaya başlar ve çevresiyle sorunlar yaşar. Unutkanlığı çevresi tarafından da fark edilir duruma gelir. Konuşma bozuklukları artar ve yemek yeme düzensizleşir. Kişisel temizliği yapamaz, uyku düzeni bozulur ve sosyal çevresiyle problemler yaşar. Sinirli ve saldırganlaşır. İdrar ve dışkı kaçırmalar görülür ve tek başına giyinemez. Telefon ve adres bilgilerini hatırlayamaz ve kendi yaşantısını, geçmişini unutur.

Üçüncü evre ise ileri ve son evredir.  Hasta ağırlaşır ve fiziksel aktivitelerinde sorunlar yaşadığı için hasta yatağa bağımlı hale gelir. Halüsinasyonlar görmeye başlar. Yemek yemesini ve yutmayı dahi unutur. Konuşmayı unutur. Hem ruh, Hem de beden olarak durumu git gide kötüleşir. Artık hasta çok yıpranmıştır.

Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı hem hayat kurtarır, hem de hastalığın yavaşlamasına, tedavinin olumlu sonuçlanmasına yardımcı olur.