Artı Değer

Ekonomi No Comments »

Artı Değer nedir? Artı Değer ne demek? Sözlük anlamı ve İngilizce karşılığı nedir?

Tanım; 1. Marksist teoriye göre emeğin değeri (piyasa fiyatı) kendini yeniden üretmeye yetecek geçim düzeyinin karşılığıdır. Emekçi bir günlük üretiminin ufak bir zaman bölümünde aldığı ücretin karşılığı üretim yapar. Birim üretim sürecinin geri kalan zamanında ise emeğin ürettiği değer (ürünler) işverene (kapitaliste) geçer. Kapitalistin mülkleştirdiği ve emekçiye yabancılaştırdığı bu yaratılan değer, artı değerdir.

2. Marksist teori dışında şu anlamlarda kullanılmaktadır:

Read the rest of this page »

Artan Maliyet

Ekonomi No Comments »

Artan Maliyet nedir? Artan Maliyet ne demek? Sözlük anlamı ve İngilizce karşılığı nedir?

Tanım; Bir üretim faaliyetinde, iş hacmi (üretim düzeyi) artışıyla ortalama birim maliyetinin de artması durumu. “Azalan verim” yasasının maliyet acısından görünümü. ARTI (K) surplus

Herhangi bir ekonomide veri, doğal ve teknik çerçeve içinde kullanılabilir. Üretici güçlerle elde edilebilecek üretim miktarı ile o ekonominin kendini yeniden üretmesi için gerekli zorunlu tüketim miktarı arasındaki fark.

Read the rest of this page »

Artan Getiri

Ekonomi No Comments »

Artan Getiri nedir? Artan Getiri ne demek? Sözlük anlamı ve İngilizce karşılığı nedir?

Tanım; Üretim faaliyetinde çıktının, üretim faktörleri girdisindeki artışa oranla daha fazla gerçekleşmesi ve maliyetlerin azalması. Artan verimlilik. Bu da, üretim olanaklarının iyi kullanılmasına, kapasite kullanımının etkinliğine bağlıdır.

Not; Ölçek Ekonomileri konusu da bu konu ile alakalıdır ve Ölçek Ekonomileri konusuna da sitemizde göz atabilirsiniz…

Read the rest of this page »

Ariyet

Ekonomi No Comments »

Ariyet nedir? Ariyet ne demek? Sözlük anlamı ve İngilizce karşılığı nedir?

Tanım; Bir kimsenin belirli bir şeyin kullanma hakkını karşılıksız ve bedelsiz olarak bir süre için ve sonunda aynen geri alma koşuluyla bir başkasına devretmesi.

İngilizce Karşılığı
Ariyet = Gratuitous loan

Ardiye

Ekonomi No Comments »

Ardiye nedir? Ardiye ne demek? Sözlük anlamı ve İngilizce karşılığı nedir?

Tanım; Ticari eşyaların, satılmadan veya kullanıma sunulmadan saklandığı yer. Depo, ambar ve antrepo terimleri de bu anlamda kullanılmaktadır.

İngilizce Karşılığı
Ardiye = Warehouse